Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2013

Συμφωνία για συνεργασία «Interamerican» - Πανεπιστημίου Πατρών!!

δείτε ολο το κείμενο εδώ...

Συμφωνία συνεργασίας για την ανάπτυξη εφαρμογών προηγμένης τεχνολογίας στις επιχειρησιακές λειτουργίες από το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, καθώς επίσης τεχνολογίες μεγάλων δεδομένων υπογράφηκε ανάμεσα στον όμιλο «Ιnteramerican» και το Πανεπιστήμιο Πατρών.
Πρόκειται για άλλο ένα παράδειγμα «συνεργασίας», όπου στην ουσία η ερευνητική διαδικασία συνδέεται με τις επιχειρηματικές ανάγκες μιας πολυεθνικής και την αύξηση της κερδοφορίας της. Αλλωστε, ανάλογα παραδείγματα δείχνουν ότι η πολυεθνική θα έχει αποφασιστική παρέμβαση τόσο στη θεματολογία όσο και στον προορισμό της έρευνας. Θα παραγγέλνει και θα υπαγορεύει τι έρευνα της χρειάζεται.
Ο πρύτανης του Ιδρύματος, Γιώργος Παναγιωτάκης, μιλώντας στην εκδήλωση, όπου ανακοινώθηκε η συνεργασία, αναφέρθηκε σε τρεις «απαγορευμένες» ή «παρεξηγημένες» -όπως είπε- έννοιες για τα πανεπιστήμια, που πλέον θεωρεί ότι ξεπερνιούνται: Αξιολόγηση, αριστεία, επιχειρηματικότητα! «Ενα σύγχρονο πανεπιστήμιο εννοείται ότι πρέπει να κρατήσει την ακαδημαϊκότητά του», είπε ο πρύτανης, και συνέχισε: «Δεν μπορούμε όμως να μη βλέπουμε τις σύγχρονες τάσεις της εποχής, που σημαίνει ότι το πανεπιστήμιο πρέπει να συνδεθεί με την επιχειρηματικότητα, να αντλεί δύναμη από αυτήν, να προσφέρει δύναμη σ' αυτήν».
Το θεσμικό πλαίσιο γι' αυτήν τη διασύνδεση των πανεπιστημίων με τις επιχειρήσεις έχει τεθεί από την προηγούμενη δεκαετία και συνεχώς εμπλουτίζεται, πάντα με στόχο την πιο έντονη και συχνή εισβολή των επιχειρήσεων στα Ιδρύματα. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο οδηγός χρηματοδότησης του Ειδικού Λογαριασμού Ερευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Πατρών (που στη συγκεκριμένη εκδήλωση εμφανίστηκε ως ο φορέας που εξασφαλίζει την «εξωστρέφεια» του πανεπιστημίου, δηλαδή ακριβώς τη σύνδεση με τις επιχειρήσεις) προβλέπει από το 2005 ακόμα ότι οι χρηματοδότες του μπορεί να είναι ιδιωτικοί φορείς, ιδιωτικές επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται «να ερευνηθεί συγκεκριμένο θέμα που ενδιαφέρει τους ίδιους, να τους παρασχεθούν επιμορφωτικές υπηρεσίες ή δραστηριότητες, να τους παρασχεθούν επιστημονικές, τεχνολογικές, καλλιτεχνικές υπηρεσίες και για λογαριασμό τους να εκπονηθούν μελέτες» κ.τ.λ. Κοινώς, οι επιχειρήσεις παραγγέλνουν και αγοράζουν από τα Ιδρύματα συγκεκριμένα ερευνητικά αποτελέσματα κ.ά.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα της εταιρείας, ο καθηγητής, Γ. Παυλίδης, (που στην εκδήλωση αυτή εκπροσωπούσε τον ΕΛΚΕ), είπε ότι θα διαμορφωθούν από το Πανεπιστήμιο προτάσεις για πιθανές βελτιώσεις, αναβαθμίσεις, επεκτάσεις κ.ά. έργα, με όφελος για την «Ιnteramerican» σε μεταφορά τεχνογνωσίας, πιλοτική εφαρμογή νέων λύσεων, διάθεση επιστημονικού και ερευνητικού δυναμικού και δημιουργία καταρτισμένων με τη νέα τεχνολογία στελεχών. Για το Πανεπιστήμιο, ο καθηγητής τόνισε ότι θα δημιουργηθούν προϋποθέσεις για την επαγγελματική αποκατάσταση φοιτητών(;)
Υπενθυμίζεται ότι η «Ιnteramerican» εφαρμόζει στις εταιρείες του ομίλου την μέθοδο των ενοικιαζόμενων εργαζομένων με 300 ευρώ και 12 ώρες δουλειά, μονοετείς συμβάσεις και δουλειά απογεύματα και Σάββατα. Το 2012 τα καθαρά κέρδη του ομίλου ήταν 22,6 εκατομμύρια ευρώ.