Πέμπτη, 19 Μαΐου 2011

2011 - αποτελέσματα φοιτητικών εκλογών συλλόγου ηλεκτρολόγων και μηχανολόγων


ΠΚΣ: 220 / 28,49%
ΠΑΣΠ: 183 - 23,7%
ΑΡ.ΑΓ.Ε. - Ε.Α.Α.Κ.: 168 / 21,76%
ΔΑΠ: 155 / 20,07%
ΑΡΕΝ:11 / 1,42%
ΣΣΠ: 8 / 1,03%
Λευκά: 27
Άκυρα: 55

Έγκυρα: 772
Σύνολο: 827