Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2013

Εκτός αγοράς εργασίας και εκπαίδευσης το 16,9% των νέων 15-24 ετών!

Εκτός αγοράς εργασίας και εκπαίδευσης είναι το 16,9%των νέων 15-24 ετών στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας του ΚΑΝΕΠ της ΓΣΕΕ, όπως παρουσιάστηκαν σε εκδήλωση της Συνομοσπονδίας και του Δήμου Ιλίου. Στην ΕΕ, το ποσοστό έχει αυξηθεί από 11% το 2008 σε 12,9% το 2012. Στη χώρα μας το ποσοστό είναι ένα από τα μεγαλύτερα.
Σύμφωνα με την έρευνα, η πλειοψηφία των νέων αυτών διαθέτουν εργασιακή εμπειρία, που αφορά κυρίως εποχιακή και περιστασιακή απασχόληση, σε μεγάλο μέρος στους τομείς της εστίασης και του τουρισμού. Υπάρχει όμως και ένα 30,7% που δεν έχει εισέλθει στην αγορά εργασίας. Το 72,1% των νέων αυτών έχουν ασφαλιστική κάλυψη κυρίως μέσω του ασφαλιστικού φορέα των γονιών τους, ενώ σε ποσοστό 87,2% ζουν με την οικογένειά τους.
Η συστηματική καταγραφή και ενασχόληση της ΕΕ και των κυβερνήσεων των κρατών-μελών της με την κατηγορία αυτή των νέων, δεν είναι άσχετη με τον προσανατολισμό των μέτρων που παίρνονται στο όνομα της αντιμετώπισης της ανεργίας, μέσα από προγράμματα κατάρτισης και μαθητείας, με τα οποία οι επιχειρηματικοί όμιλοι που εξασφαλίζουν ακόμα φτηνότερη εργατική δύναμη.
Καθόλου τυχαία, η έρευνα του ΚΑΝΕΠ σημειώνει πως το 75% των νέων που βρίσκονται εκτός απασχόλησης και εκπαίδευσης δεν έχει παρακολουθήσει κάποιο πρόγραμμα κατάρτισης. Από όσους όμως έχουν ολοκληρώσει κάποιο τέτοιο πρόγραμμα το 87,5% εκτιμά πως δεν τους βοήθησε στην επαγγελματική τους αποκατάσταση.