Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2013

Χρυσή Αυγή : Hell is ours

A documentary film on Golden Dawn, its promotion by the media, its co-operation with greek police and the struggle against fascism in Greece.