Πέμπτη 25 Μαΐου 2017

2017-Αποτελέσματα φοιτητικών εκλογών του Συλλόγου φοιτητών Ηλ-Μηχ

Συγκεντρωτικά:   Ψηφισάντες: 455
                              Άκυρα: 24
                              ΠΚΣ: 155 (3 έδρες)
                              ΔΑΠ: 143 (3 έδρες)
                              ΑΡ.ΑΓ.Ε. ΕΑΑΚ: 101 (2 έδρες)
                              Bloco: 13 (1 έδρα)
                              ΑΡΔΙΝ: 7
                              Λευκά: 18

Τμήμα Ηλεκτρολόγων: ΑΡ.ΑΓ.Ε. ΕΑΑΚ: 83

                                       ΠΚΣ: 72
                                       ΔΑΠ:42
                                       bloco: 10
                                       ΑΡΔΙΝ: 5

Τμήμα Μηχανολόγων: ΔΑΠ:101

                                      ΠΚΣ: 83
                                      ΑΡ.ΑΓ.Ε. ΕΑΑΚ: 18
                                      bloco: 3
                                      ΑΡΔΙΝ: 2