Σάββατο 2 Φεβρουαρίου 2013

Αγώνας εργολαβικών υπαλλήλων του Α.Π.Θ.


Εργολαβικοί υπάλληλοι του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης μιλάνε για το πως οι ίδιοι βιώνουν το πρόβλημα ύπαρξης εργολαβιών στο πανεπιστήμιο. Προβάλλονται οι θέσεις και οι απόψεις τους, καθώς δεν τους έχει δοθεί ουσιαστικό δημόσιο βήμα για να τις εκφράσουν."

Παραγωγή // ροά projects // roa.projects@gmail.com // 2012 - 2013