Τρίτη 27 Μαρτίου 2012

ΧΡΕΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΜΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΑΡΕΛΑΣΕΙΣ, ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΞΕΓΕΡΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΙΣ!

Φωτογραφίες και βίντεο από τις κινητοποιήσεις που έγιναν σε όλη την Ελλάδα την 25η Μαρτίου

Θεσσαλονίκη: 


 Αθήνα:
Πάτρα: