Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2009

Αποτελέσματα ψηφοφορίας πλαισίων της ΓΣ στις 13/1/2009


"Παρδαλές Καμήλες" 361
Συντονιστική Επιτροπή 202ΠΚΣ 78
ΔΑΠ 51
ΠΑΣΠ 38
Λευκά 11