Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 14/11/2016