Τετάρτη 25 Ιουνίου 2014

Εργάτη μπορείς χωρίς αφεντικά! Ολοι στη διαδήλωση 1/7 για στήριξη της ΒΙΟ.ΜΕ.!


Να υπερασπιστούμε
τον αγώνα της ΒΙΟ.ΜΕ.

ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ
Τρίτη 1 Ιουλίου 7μμ Καμάρα

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
Τρίτη 8 Ιουλίου 9πμ
έξω από τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης

για να απορριφθεί ως απαράδεκτη η προσπάθεια
της πρώην εργοδοσίας να πατήσει ξανά πόδι στο εργοστάσιο
Τα εργοστάσια στα χέρια των εργατών
Άμεση δημοκρατία στη βάση
Αυτοδιαχείριση στην παραγωγή