Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2018

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 15/3/2018