Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2015

πρόγραμμα χειμερινής εξεταστικής και πτυχιακής εξεταστικής, εδώ και τώρα!

  • την Τρίτη 15/12 στις 10_00, μαζική παράσταση στο τμήμα των μηχανολόγων (δίπλα στις γραμματείες) για την κατοχύρωση πτυχιακής εξεταστικής