Δευτέρα, 12 Ιουνίου 2017

Οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί δεν θα περάσουν, η τρομοκρατία δεν μας σταματά