Τρίτη 25 Αυγούστου 2015

σύλλογος φοιτητών ηλεκτρολόγων & μηχανολόγων | πως λειτουργεί

  • τι είναι ο σύλλογος φοιτητών ηλεκτρολόγων και μηχανολόγων, ποια είναι τα όργανα μέσω των οποίων συγκροτείται και τι σκοπούς εξυπηρετεί


  • τι είναι το ανοικτό αγωνιστικό πλαίσιο και για ποιους λόγους το καλούμε πριν από κάθε συνέλευση