Τη δημιουργία τριών επώνυμων εδρών της ΔΕΗ στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας γνωστοποίησαν με κοινή τους ανακοίνωση η επιχείρηση και το ίδρυμα σύμφωνα με το νόμο - πλαίσιο για την ανώτατη εκπαίδευση.


Οι τρεις επώνυμες έδρες της ΔΕΗ στο πανεπιστήμιο, όπως τις παρουσίασε ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του ιδρύματος Θεόδωρος Χατζηπαντελής, θα είναι οι εξής:
  •  «Κατεργασίες Μορφοποίησης Υλικών για εφαρμογές σε συστήματα Παραγωγής Ενέργειας», όπου εκλέχτηκε ο Ιωάννης Μυρισίδης.
  •  «Διαχείριση Καινοτομίας - Επιχειρηματικότητα. Διασυνοριακές Συνεργασίες», όπου εκλέχτηκε ο Ηλίας Καραγιάννης.
  •  «Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στη Διαχείριση Ενεργειακών πόρων», όπου εκλέχτηκε οΕμμανουήλ Σουλιώτης και ο Χριστοφής Κορωναίος.
Οι επώνυμες έδρες θα λειτουργούν πολύμορφα μέσα στο ίδρυμα για τα συμφέροντα της επιχείρησης και θα χρηματοδοτούνται από την επιχείρηση για το σκοπό αυτό.
Αυτό άλλωστε προβλέπει ο νόμος - πλαίσιο (ν. 4009/2011, άρθρο 47) ο οποίος αναφέρει ότι «για την ίδρυση της έδρας απαιτείται η δωρεά στο ίδρυμα από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, κεφαλαίου για την κάλυψη των δαπανών της διδακτικής και γενικότερης επιστημονικής δραστηριότητας της έδρας. Αν ο δωρητής δεν προσδιορίσει τη γνωστική περιοχή, ο προσδιορισμός γίνεται από τη Σύγκλητο του ιδρύματος. Η επιλογή διδάσκοντος στην επώνυμη έδρα και ο ορισμός του χρόνου της θητείας του γίνεται από το ίδρυμα».
Έτσι, ο «δωρητής» ακόμα κι αν δεν επιλέγει το διδάσκοντα, προσδιορίζει το αντικείμενο και το περιεχόμενο της διδασκαλίας και της έρευνας σύμφωνα με τα επιχειρηματικά του συμφέροντα. Αυτό προκύπτει από τους τομείς στους οποίους εστιάζεται η συνεργασία και που ρητά αναφέρονται στους επιχειρησιακούς στόχους της ΔΕΗ.
Συγκεκριμένα οι τομείς, όπως παρουσιάζονται από το ίδιο το Πανεπιστήμιο, είναι οι παρακάτω:
  • Όπου υπάρχει εκπαιδευτικό, επιστημονικό και ερευνητικό ενδιαφέρον με γνώμονα την αριστεία, που εμπίπτουν στους επιχειρησιακούς στόχους της ΔΕΗ και συνδέονται με τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιφερειακής οικονομίας της Δυτικής Μακεδονίας.
  • Στην Ανάπτυξη ή/και οργάνωση Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών, που συνδέονται με τα επιχειρησιακά ενδιαφέροντα, τους στρατηγικούς στόχους και την πολιτική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Επιχείρησης.
  • Στην Ανάπτυξη και διοργάνωση Θερινών Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων, με στόχο, μεταξύ άλλων, την κάλυψη αναγκών εκπαίδευσης, εξειδίκευσης κλπ του προσωπικού της Επιχείρησης κ.ά.
Επίσης το ίδρυμα κάνει λόγο και για αξιοποίηση του θεσμού του Επισκέπτη Καθηγητή για τη διοργάνωση διαλέξεων και τη διδασκαλία μαθημάτων, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να εννοεί και στελέχη της επιχείρησης σε ρόλο διδασκόντων.
Από όλα τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι πρόκειται για διδασκαλία, έρευνα και πολύμορφη αξιοποίηση του ιδρύματος και των υποδομών του για τα συμφέροντα της εκάστοτε επιχείρησης, που στην προκειμένη περίπτωση είναι η ΔΕΗ, σύμφωνα όμως με τη φιλοσοφία του θεσμού των «επώνυμων εδρών» θα μπορούσε να είναι οποιουδήποτε είδους επιχείρηση.
«Αυτή η πρωτότυπη για τα ελληνικά δεδομένα συνεργασία αποτελεί και ένα "μήνυμα" με πολλούς αποδέκτες ότι οι επιχειρήσεις της χώρας είναι αποφασισμένες να συμβάλουν στον εκσυγχρονισμό τους», σημείωσε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της ΔΕΗ, Αρθούρος Ζερβός, στο χαιρετισμό του στην εκδήλωση παρουσίασης της συνεργασίας επιχείρησης - ιδρύματος.
Επίσης, στέλνοντας «μήνυμα»  για γενίκευση της εισβολής των επιχειρήσεων στα ιδρύματα, ο πρόεδρος της ΔΕΗ ανέφερε ότι «οι Περιφέρειες της χώρας μπορούν να αξιοποιήσουν ένα πολύ σημαντικό "εργαλείο" για την αυτοδύναμη Περιφερειακή Ανάπτυξη μέσα από τη στενή συνεργασία Περιφερειακών Πανεπιστημίων με τοπικές ή εθνικής εμβέλειας επιχειρήσεις».
Ο Α. Ζερβός δήλωσε επίσης ότι η επιχείρηση προσβλέπει μέσα από αυτή τη συνεργασία σε «διάφορες εκπαιδευτικές δράσεις, έρευνες και εξειδικευμένα συνέδρια, για την προώθηση και διεύρυνση της διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων, κυρίως στον τομέα της ενέργειας αλλά και σε άλλους οικονομικούς τομείς, με αμοιβαία οφέλη για τις επιχειρήσεις των χωρών της ευρύτερης περιοχής».
εδω μπορείτε να δείτε και το δελτίο τύπου της ΔΕΗ : http://www.dei.com.gr/el/i-dei/kentro-tupou/deltia-tupou/deltia-tupou-2014/ianouarios-2014/sunergasia-panepistimiou-dutikis-makedonias-kai-de