Κυριακή 19 Ιανουαρίου 2014

Στο στόχαστρο των «Συμβουλίων Διοίκησης» οι αγώνες!

Ενδεικτική για την κατάσταση που θέλουν να επιβάλουν στα Πανεπιστήμια τα «Συμβούλια Διοίκησης», αποτελεί η επιστολή του πρόεδρου του Συμβουλίου Διοίκησης του ΕΜΠ και καθηγητή του MIT Μ. Τριανταφύλλου σε επιστολή του προς όλα τα μέλη της κοινότητας του Ιδρύματος.
«Οι τυχόν κινητοποιήσεις στο Ίδρυμα δεν πρέπει να περιορίζουν ή να καταργούν τα βασικά δικαιώματα εκπαίδευσης, έρευνας και εργασίας των υπολοίπων» αναφέρει  στην επιστολή που στάλθηκε στις 5 Γενάρη.


 Ο Μ. Τριανταφύλλου θέτει επί της ουσίας, για ακόμα μία φορά, το ζήτημα της δίωξης οποιασδήποτε κινητοποίησης που μπορεί να οδηγήσει στη διακοπή ενός μαθήματος ή μια συνεδρίασης. Κάνοντας ένα ακόμα βήμα στρέφεται ενάντια στις ανοιχτές συνεδριάσεις της Συγκλήτου, όπου μπορούν να παρακολουθούν και να παρεμβαίνουν φοιτητές, εργαζόμενοι και εκπρόσωποι των συλλογικών τους οργάνων, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Τα όργανα Διοίκησης του Ιδρύματος πρέπει να συνεδριάζουν με τη νόμιμη σύνθεσή τους, ώστε οι αποφάσεις να λαμβάνονται χωρίς εξωθεσμικές πιέσεις και να διασφαλίζεται η εγκυρότητά τους». Στην επιστολή επίσης αναφέρει ότι στις απεργίες «πρέπει να διατίθεται προσωπικό ασφαλείας, κατά τα οριζόμενα από το νόμο», όμως η νομοθεσία για τα ΑΕΙ πουθενά δεν προβλέπει κάτι τέτοιο.
Το πνεύμα της επιστολής δείχνει ξεκάθαρα το πνεύμα «νόμος και τάξη» που θέλουν τα Συμβούλια Διοίκησης να επιβάλουν στα ιδρύματα, βάζοντας στο στόχαστρο το κίνημα και τις αγωνιστικές διεκδικήσεις.
Σε μια περίοδο που το ΕΜΠ λειτουργεί με μεγάλες δυσκολίες και με εκατοντάδες λιγότερους διοικητικούς υπαλλήλους, το Συμβούλιο εντοπίζει ως κύριο πρόβλημα τις όποιες κινητοποιήσεις γίνονται και βάζει ευθέως στο στόχαστρο του το κίνημα και τα συλλογικά συνδικαλιστικά όργανα των φορέων της πανεπιστημιακής κοινότητας.