Κυριακή 19 Ιανουαρίου 2014

ΟΙ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΕ ΚΑΙ Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Ένα νομοσχέδιο που αφορά και το ΤΕΕ και την πιστοποίηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων ψηφίστηκε από την συγκυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ τις προηγούμενες μέρες από την Βουλή. Πρόκειται για τα άρΈνα νομοσχέδιο που αφορά και το ΤΕΕ και την πιστοποίηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων ψηφίστηκε από την συγκυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ τις προηγούμενες μέρες από την Βουλή. Πρόκειται για τα άρθρα 24,25 και 26 του πολυνομοσχεδίου με τίτλο «Εθνική Αρχή Συντονισμού Πτήσεων και άλλες διατάξεις», για τα οποία θα γίνει ονομαστική ψηφοφορία στις 15.01
Σύμφωνα με αυτά προβλέπεται η συμμετοχή του ΤΕΕ σε ανώνυμες εταιρείες ή σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου και τη διατήρηση μητρώου, με σκοπό την πιστοποίηση των τεχνικών επαγγελμάτων, τη μελέτη και αδειοδότηση τεχνικών έργων, την εκτέλεση μελετών και την τιμολόγηση δημόσιων και ιδιωτικών έργων. Το ΤΕΕ και οι εργοδοτικές οργανώσεις του κλάδου πανηγυρίζουν γι αυτή την εξέλιξη.


Η μετατροπή του ΤΕΕ σε φορέα πιστοποίησης όλων των τεχνικών επαγγελμάτων, σημαίνει ότι μέσα από τη διεξαγωγή σεμιναρίων και απόδοση πιστοποιητικών, το ΤΕΕ θα ελέγχει και θα «πιστοποιεί» τα επαγγελματικά δικαιώματα. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί συνέχεια της πολιτικής της «απελευθέρωσης», που εδώ και χρόνια προωθεί η ΕΕ και η λογική της Μπολόνια για την πλήρη αποσύνδεση των σπουδών από τα επαγγελματικά δικαιώματα. Με βάση αυτή την πολιτική όλοι οι τεχνικοί (ΑΕΙ, ΤΕΙ κλπ) θα πρέπει να εξετάζονται και να πιστοποιούνται για να αποκτούν δικαίωμα πρόσβασης στη δουλειά, όχι σε συνολικά επαγγελματικά δικαιώματα αλλά σε τεμαχισμένες και εξειδικευμένες δραστηριότητες. Όλα αυτά οδηγούν στην κατάργηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων που απορρέουν από το πτυχίο μας, επιπλέον εξετάσεις, ατομικό κόστος της δια βίου μάθησης & πιστοποίησης, αέναη περιπλάνηση για συλλογή ατομικά πιστοποιημένων προσόντων και παραπέρα μείωση της τιμής της εργατικής μας δύναμης. Η πολιτική αυτή ήδη εφαρμόζεται με την πολυδιάσπαση του επαγγέλματος όπως για παράδειγμα με τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές & τους ελεγκτές δόμησης, στην οποία πρωτοστατεί το ΤΕΕ. Σημειώνουμε, δε, ότι με την ενσωμάτωση της οδηγίας 36/05, επαγγελματικά «δικαιώματα», δηλαδή δυνατότητα «πρόσβασης» στο επάγγελμα, έχουν και οι απόφοιτοι των τριετών κολεγίων.
Παράλληλα το ΤΕΕ μετατρέπεται σε φορέα διαμόρφωσης τιμολογίων και τιμών τεχνικών έργων και μαζί με άλλους ιδιωτικούς φορείς και ανώνυμες εταιρείες (που μπορεί να ιδρύει το ΤΕΕ), αποκτά αρμοδιότητες που μέχρι σήμερα είχε το δημόσιο όπως η εποπτεία και ο έλεγχος της κατασκευαστικής δραστηριότητας κλπ. Το γεγονός αυτό θα σημάνει την πλήρη υπαγωγή των τεχνικών έργων στον έλεγχο από τους μεγαλοκαρχαρίες του κατασκευαστικού κλάδου. Παράλληλα το συγκεκριμένο νομοσχέδιο περιλαμβάνει διατάξεις που αφορούν στην επιβολή διοδίων στην Εγνατία Οδό προς άγραν των κατασκευαστικών ομίλων, των δανειστών και της τρόικα.
Συνολικά οι ρυθμίσεις αυτές μετασχηματίζουν το τοπίο στον κλάδο σε βάρος τόσο των εργαζόμενων τεχνικών όσο και της κοινωνίας. Η διάλυση των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων, μέσω της θέσπισης πολλαπλών ταχυτήτων μελών του ΤΕΕ, οδηγεί στην διάλυση των επαγγελματικών δικαιωμάτων. Επιπλέον, η μεταβίβαση της εποπτείας του κατασκευαστικού κλάδου στο ΤΕΕ και στους ιδιώτες θα εντείνει την αποχαλίνωση των τεχνικών εταιριών.
Είμαστε συνολικά αντίθετοι στην λογική της απελευθέρωσης του επαγγέλματος και την Μπολόνια που προωθούν η ΕΕ και προσφάτως η τρόικα μαζί με την κυβέρνηση. Διεκδικούμε εργασιακά και επαγγελματικά δικαιώματα των εργαζόμενων τεχνικών ενάντια στην αγορά "επαγγελματικών προσόντων". Διεκδικούμε τον κοινωνικό ρόλο του τεχνικού έργου. Θεωρούμε ότι τον πρώτο και τελευταίο λόγο για τους όρους άσκησης του επαγγέλματος κάθε βαθμίδας και ειδικότητας εμπλεκόμενων στις κατασκευές πρέπει να έχουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι και όχι οι μεγαλοεργολάβοι του κατασκευαστικού κλάδου, η κυβέρνηση και το ΤΕΕ που θέλουν να επιβληθούν σε όλους και για όλα. Το σύνολο του κλάδου, με πρωτοπόρα τα σωματεία θα πρέπει το επόμενο διάστημα να κινητοποιηθεί ενάντια σε αυτή την πολιτική και να επιβάλλει την κατάργησή αυτών των μέτρων και διατάξεων.
Με αυτή την λογική αντιστεκόμαστε και διεκδικούμε:
Ø  Πλήρη σταθερή εργασία για όλους
Ø   ΟΧΙ στην «απελευθέρωση των επαγγελμάτων» στην αντιδραστική πολιτική της Μπολόνια, στην «πιστοποίηση» και στην εξατομίκευση των επαγγελματικών δικαιωμάτων. Ενιαίο πτυχίο ανά γνωστικό αντικείμενο, με όλα τα επαγγελματικά και εργασιακά δικαιώματα σε αυτό, μοναδική προϋπόθεση για δουλειά.
Ø  Όχι στην μετατροπή του ΤΕΕ σε κέντρο πιστοποιήσεων. Όχι στον κατακερματισμό των επιστημονικών αντικειμένων, την λογική των ατομικών προσόντων και της δια βίου αναζήτησης πιστοποιήσεων.
Ø  Απόκρουση κάθε μορφής ιδιωτικοποιήσεων του τεχνικού έργου και των ΣΔΙΤ. Όχι στην εκχώρηση αρμοδιοτήτων σχετικά με τους κανόνες υλοποίησης των τεχνικών έργων σε “κοινοπραξίες” ΤΕΕ και εταιριών. Δημόσια έργα προς όφελος της κοινωνίας και των λαϊκών αναγκών. θρα 24,25 και 26 του πολυνομοσχεδίου με τίτλο «Εθνική Αρχή Συντονισμού Πτήσεων και άλλες διατάξεις», για τα οποία θα γίνει ονομαστική ψηφοφορία στις 15.01

Σύμφωνα με αυτά προβλέπεται η συμμετοχή του ΤΕΕ σε ανώνυμες εταιρείες ή σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου και τη διατήρηση μητρώου, με σκοπό την πιστοποίηση των τεχνικών επαγγελμάτων, τη μελέτη και αδειοδότηση τεχνικών έργων, την εκτέλεση μελετών και την τιμολόγηση δημόσιων και ιδιωτικών έργων. Το ΤΕΕ και οι εργοδοτικές οργανώσεις του κλάδου πανηγυρίζουν γι αυτή την εξέλιξη.

Η μετατροπή του ΤΕΕ σε φορέα πιστοποίησης όλων των τεχνικών επαγγελμάτων, σημαίνει ότι μέσα από τη διεξαγωγή σεμιναρίων και απόδοση πιστοποιητικών, το ΤΕΕ θα ελέγχει και θα «πιστοποιεί» τα επαγγελματικά δικαιώματα. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί συνέχεια της πολιτικής της «απελευθέρωσης», που εδώ και χρόνια προωθεί η ΕΕ και η λογική της Μπολόνια για την πλήρη αποσύνδεση των σπουδών από τα επαγγελματικά δικαιώματα. Με βάση αυτή την πολιτική όλοι οι τεχνικοί (ΑΕΙ, ΤΕΙ κλπ) θα πρέπει να εξετάζονται και να πιστοποιούνται για να αποκτούν δικαίωμα πρόσβασης στη δουλειά, όχι σε συνολικά επαγγελματικά δικαιώματα αλλά σε τεμαχισμένες και εξειδικευμένες δραστηριότητες. Όλα αυτά οδηγούν στην κατάργηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων που απορρέουν από το πτυχίο μας, επιπλέον εξετάσεις, ατομικό κόστος της δια βίου μάθησης & πιστοποίησης, αέναη περιπλάνηση για συλλογή ατομικά πιστοποιημένων προσόντων και παραπέρα μείωση της τιμής της εργατικής μας δύναμης. Η πολιτική αυτή ήδη εφαρμόζεται με την πολυδιάσπαση του επαγγέλματος όπως για παράδειγμα με τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές & τους ελεγκτές δόμησης, στην οποία πρωτοστατεί το ΤΕΕ. Σημειώνουμε, δε, ότι με την ενσωμάτωση της οδηγίας 36/05, επαγγελματικά «δικαιώματα», δηλαδή δυνατότητα «πρόσβασης» στο επάγγελμα, έχουν και οι απόφοιτοι των τριετών κολεγίων.

Παράλληλα το ΤΕΕ μετατρέπεται σε φορέα διαμόρφωσης τιμολογίων και τιμών τεχνικών έργων και μαζί με άλλους ιδιωτικούς φορείς και ανώνυμες εταιρείες (που μπορεί να ιδρύει το ΤΕΕ), αποκτά αρμοδιότητες που μέχρι σήμερα είχε το δημόσιο όπως η εποπτεία και ο έλεγχος της κατασκευαστικής δραστηριότητας κλπ. Το γεγονός αυτό θα σημάνει την πλήρη υπαγωγή των τεχνικών έργων στον έλεγχο από τους μεγαλοκαρχαρίες του κατασκευαστικού κλάδου. Παράλληλα το συγκεκριμένο νομοσχέδιο περιλαμβάνει διατάξεις που αφορούν στην επιβολή διοδίων στην Εγνατία Οδό προς άγραν των κατασκευαστικών ομίλων, των δανειστών και της τρόικα.

Συνολικά οι ρυθμίσεις αυτές μετασχηματίζουν το τοπίο στον κλάδο σε βάρος τόσο των εργαζόμενων τεχνικών όσο και της κοινωνίας. Η διάλυση των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων, μέσω της θέσπισης πολλαπλών ταχυτήτων μελών του ΤΕΕ, οδηγεί στην διάλυση των επαγγελματικών δικαιωμάτων. Επιπλέον, η μεταβίβαση της εποπτείας του κατασκευαστικού κλάδου στο ΤΕΕ και στους ιδιώτες θα εντείνει την αποχαλίνωση των τεχνικών εταιριών.

Είμαστε συνολικά αντίθετοι στην λογική της απελευθέρωσης του επαγγέλματος και την Μπολόνια που προωθούν η ΕΕ και προσφάτως η τρόικα μαζί με την κυβέρνηση. Διεκδικούμε εργασιακά και επαγγελματικά δικαιώματα των εργαζόμενων τεχνικών ενάντια στην αγορά "επαγγελματικών προσόντων". Διεκδικούμε τον κοινωνικό ρόλο του τεχνικού έργου. Θεωρούμε ότι τον πρώτο και τελευταίο λόγο για τους όρους άσκησης του επαγγέλματος κάθε βαθμίδας και ειδικότητας εμπλεκόμενων στις κατασκευές πρέπει να έχουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι και όχι οι μεγαλοεργολάβοι του κατασκευαστικού κλάδου, η κυβέρνηση και το ΤΕΕ που θέλουν να επιβληθούν σε όλους και για όλα. Το σύνολο του κλάδου, με πρωτοπόρα τα σωματεία θα πρέπει το επόμενο διάστημα να κινητοποιηθεί ενάντια σε αυτή την πολιτική και να επιβάλλει την κατάργησή αυτών των μέτρων και διατάξεων.

Με αυτή την λογική αντιστεκόμαστε και διεκδικούμε:

Ø  Πλήρη σταθερή εργασία για όλους

Ø   ΟΧΙ στην «απελευθέρωση των επαγγελμάτων» στην αντιδραστική πολιτική της Μπολόνια, στην «πιστοποίηση» και στην εξατομίκευση των επαγγελματικών δικαιωμάτων. Ενιαίο πτυχίο ανά γνωστικό αντικείμενο, με όλα τα επαγγελματικά και εργασιακά δικαιώματα σε αυτό, μοναδική προϋπόθεση για δουλειά.

Ø  Όχι στην μετατροπή του ΤΕΕ σε κέντρο πιστοποιήσεων. Όχι στον κατακερματισμό των επιστημονικών αντικειμένων, την λογική των ατομικών προσόντων και της δια βίου αναζήτησης πιστοποιήσεων.

Ø  Απόκρουση κάθε μορφής ιδιωτικοποιήσεων του τεχνικού έργου και των ΣΔΙΤ. Όχι στην εκχώρηση αρμοδιοτήτων σχετικά με τους κανόνες υλοποίησης των τεχνικών έργων σε “κοινοπραξίες” ΤΕΕ και εταιριών. Δημόσια έργα προς όφελος της κοινωνίας και των λαϊκών αναγκών.