Τη δημιουργία τριών επώνυμων εδρών της ΔΕΗ στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας γνωστοποίησαν με κοινή τους ανακοίνωση η επιχείρηση και το ίδρυμα σύμφωνα με το νόμο - πλαίσιο για την ανώτατη εκπαίδευση.