Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2013

Καταργούνται ολόκληρα τμήματα στο ΕΜΠ

δειτε το αρθρο εδω


-Απομακρύνεται το 45% του υποστηρικτικού προσωπικού και το 70% του διοικητικού.
Αδυναμία οργάνωσης μεταπτυχιακών σπουδών. Το Ίδρυμα δεν θα είναι σε θέση να οργανώνει πρακτική άσκηση. Αποδυναμώνεται κατά 75% η Γραμματεία του Τεχνολογικού Πάρκου Λαυρίου που αποτελεί μοχλό ανάπτυξης και καινοτομίας του Πολυτεχνείου
-Επτά στους δέκα υπαλλήλους από τις Γραμματείες των Τμημάτων θα απολυθούν. Πλήρη αποδιάρθρωση θα υποστούν οι γραμματείες 6 σχολών.
-Η Διεύθυνση Σπουδών πλήττεται καίρια. Η μείωση αγγίζει το 65%. Καταργούνται ολόκληρα τμήματα με καθοριστικό ρόλο, όπως το Τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Άμεσες επιπτώσεις: Το ίδρυμα δεν θα δύναται να οργανώνει πλέον μεταπτυχιακές σπουδές, δεν θα υποστηρίζει ξένες γλώσσες, δεν θα είναι σε θέση να οργανώνει πρακτική άσκηση. Μόνο κατ' οικονομίαν θα διεξάγει τις προπτυχιακές σπουδές.
-Αποδιαρθρώνεται η Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, με την απόλυση του 60% του προσωπικού της. Η Γραμματεία αυτή είναι η αιχμή του δόρατος, καθώς προσελκύει σημαντικά κονδύλια που επιστρέφουν στο τριπλάσιο τους μισθούς των διοικητικών υπαλλήλων του ιδρύματος.
-Αποδυναμώνεται κατά 75% η Γραμματεία του Τεχνολογικού Πάρκου Λαυρίου που αποτελεί μοχλό ανάπτυξης και καινοτομίας του ΕΜΠ.
-Το Τμήμα Προστασίας Εγκαταστάσεων σχεδόν καταργείται. Από τους 31 εργαζόμενους μένουν οι 2, με την υποχρέωση να φυλάσσουν έναν χώρο 1.000 στρεμμάτων.
-Το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας θα στελεχώνεται πλέον από 3 άτομα, με αποτέλεσμα το ίδρυμα να μην ανταποκρίνεται στις παροχές που οφείλει στους χιλιάδες φοιτητές του.
-Η Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής και Δικτύων μένει η μισή.
-Η Διεύθυνση Διοικητικού θα υποστεί μείωση κατά 77%.
-Το Τμήμα Διοικητικού Προσωπικού θα απαρτίζεται από 2 εργαζόμενους.
-Το Τμήμα Διδακτικού Προσωπικού και Διεκπεραίωσης και Αρχείου θα αποτελείται από 2 άτομα.
-Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών αποδιαρθρώνεται με μείωση κατά 65%.
-Το Τμήμα Προμηθειών μένει με ένα άτομο, με άμεση συνέπεια να μείνει το ίδρυμα χωρίς προμήθειες.
Αυτό σημαίνει ότι τα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών και τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών θα υπολειτουργούν, ενώ οι 22.000 προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και τα 548 μέλη ΔΕΠ θα υποστούν τις καταστροφικές αλλαγές στη σχέση τους με το Ίδρυμα.