Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2015

"Η μαρξιστική ανάλυση- προσέγγιση για το κράτος, το κράτος στον καπιταλισμό σήμερα και κριτική στις άλλες αναλύσεις" // εκδήλωση του αρ.αγ.ε. - εαακ

Πέμπτη 17/12 | 19_00 | αίθουσα Α5


χρήσιμο υλικό σχετικό με την εκδήλωση: