Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2015

σήμερα στις 15_00 στο καμαράκι του συλλόγου συνδιαμόρφωση του ανοικτού αγωνιστικού πλαισίου

για την αυριανή γενική συνέλευση του συλλόγου