Δευτέρα 4 Μαΐου 2015

Εκδήλωση σχημάτων ΕΑΑΚ Πολυτεχνείου: Από τις αναδιαρθρώσεις στα προγράμματα σπουδών...στην ανεργία και την επισφάλεια

Εκδήλωση σχημάτων ΕΑΑΚ Πολυτεχνείου:

"Από τις αναδιαρθρώσεις στα προγράμματα σπουδών...στην ανεργία και την επισφάλεια. Η εργασιακή προοπτική του νέου τεχνικού"

Πέμπτη 7 Μαϊου [ το λαθάκι στην αφίσα, που λέει Πέμπτη 8 Μαϊου, θα διορθωθεί σύντομα... ]
18:00
Αίθουσα 301, στην πτέρυγα της Αρχιτεκτονικής