Κυριακή 24 Μαρτίου 2013

Από την Πανελλαδική Φοιτητική Κινητοποίηση την Πέμπτη 14 Μαρτίου


Μετά την μαζικότατη Πανελλαδική Φοιτητική πορεία ακολούθησε Πανελλαδικό Συντονιστικό Γενικών Συνελεύσεων και Καταλήψεων όλων των σχολών που αγωνίζονται!