Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2012

Οι νέες ληστρικές εισφορές του ΤΣΜΕΔΕ

Οι νέες εισφορές με βάση το Νόμο 3986/2011 (Φ.Ε.Κ. 152/1-7-2011) διαμορφώνονται ως εξής: (θα ισχύσουν αναδρομικά από την 1.7.2011 σύμφωνα με τον μεταγενέστερο νόμο 4019/2011 (Φ.Ε.Κ. 216/30-9-2011)). Άμεσα θα ισχύσουν οι τρεις πρώτοι πίνακες καθώς και ο τελευταίος (για τους προ 93 ασφαλισμένους). Όσο περνούν οι τριετίες θα εντασσόμαστε και στους επόμενους. Θα τα πληρώσουμε συνάδελφοι?

Α. ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
Σε παρένθεση δίπλα από κάθε ασφαλιστική κατηγορία αναγράφεται το ποσό βάσει του οποίου γίνονται οι υπολογισμοί των εισφορών για αυτή την κατηγορία.
ΚΑΤΩ ΤΡΙΕΤΙΑΣ (1ο ΕΩΣ 3ο ΕΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ) - 1η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (693,35)
Μετά τη συμπλήρωση τριετίας στην 1η ασφαλιστική κατηγορία υπάγονται υποχρεωτικά στην 2η ασφ. κατηγορία, μετά τη συμπλήρωση τριετίας στη 2η υπάγονται υποχρεωτικά στην 3η, κ.ο.κ. ανά τριετία, μέχρι τη 14η ασφ. κατηγορία.ΠΟΣΟΣΤΟ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ

Κλάδος κύριας σύνταξης
10,00%
69,34


ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΣΦΟΡΑ
Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης
3,00%
20,80
Προαιρετική υπαγωγή
8,40%
58,24
Κλάδος Εφάπαξ παροχών
4,00%
27,73
Κλάδος Υγείας Τεχνικών
6,45%
44,72
Νέος κλάδος ανεργίας-ΟΑΕΔ

10,00
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΕΙΔ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ

172,59€

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΕΙΔ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ
230,83€ΚΑΤΩ 5ΕΤΙΑΣ (4ο & 5ο ΕΤΟΣ ΑΣΦ.) - 2η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (852,63)
Όσοι έχουν ήδη συμπληρώσει τριετία ασφάλισης στο ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ μέχρι 31/12/2011 μετατάσσονται υποχρεωτικά στη 2η ασφαλιστική κατηγορία από 1/1/2012 πράγμα που σημαίνει ότι οι εισφορές τους υπολογίζονται επί του ποσού των 852,63€ αντί για το ποσό των 693,35€. Η προβλεπόμενη μείωση για τους κάτω πενταετίας εξακολουθεί να εφαρμόζεται.
Μετά τη συμπλήρωση τριετίας στη 2η ασφ. κατηγορία υπάγονται υποχρεωτικά στην 3η ασφ. κατηγορία, κ.ο.κ. ανά τριετία, μέχρι τη 14η ασφ. κατηγορία.ΠΟΣΟΣΤΟ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ
Κλάδος κύριας σύνταξης
10,00%
85,26


ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΣΦΟΡΑ
Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης
3,00%
25,58
Προαιρετική υπαγωγή
8,40%
58,24
Κλάδος Εφάπαξ παροχών
4,00%
34,11
Κλάδος Υγείας Τεχνικών
6,45%
54,99
Νέος κλάδος ανεργίας-ΟΑΕΔ

10,00
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΕΙΔ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ
209,94€
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΕΙΔ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ
268,18€ΑΝΩ 5ΕΤΙΑΣ (6ο ΕΤΟΣ ΑΣΦ.) - 2η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (852,63)
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Όλοι όσοι έχουν συμπληρώσει από 5 έτη ασφάλισης και πάνω υπάγονται στη 2η ασφαλιστική κατηγορία. Μετά τη συμπλήρωση τριετίας στη 2η ασφ. κατηγορία υπάγονται υποχρεωτικά στην 3η ασφ. κατηγορία, κ.ο.κ. ανά τριετία, μέχρι τη 14η ασφ. κατηγορία.
Όμως ειδικά για τον κλάδο της Ειδικής Προσαύξησης για τον υπολογισμό της ασφ. κατηγορίας λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία υπαγωγής του ασφαλισμένου σε αυτή, και όχι η ημερομηνία υπαγωγής στην ασφάλιση του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Σε κάποιες περιπτώσεις λοιπόν δεν συμπίπτουν η ασφ. κατηγορία του κλάδου ειδικής προσαύξησης με την ασφ. κατηγορία των υπόλοιπων κλάδων.
Η ειδική προσαύξηση είναι υποχρεωτική για όσους έχουν συμπληρώσει δεκαετή ασφάλιση στον κλάδο κύριας σύνταξης και το 35ο έτος της ηλικίας τους.ΠΟΣΟΣΤΟ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ

Κλάδος κύριας σύνταξης
20,00%
170,53


ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΣΦΟΡΑ
Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης
6,00%
51,16
Προαιρετική υπαγωγή
12,00%
83,20
Κλάδος Εφάπαξ παροχών
4,00%
34,11
1η Ασφ. Κατηγορία
12,00%
83,20
Κλάδος Υγείας Τεχνικών
6,45%
54,99
2η Ασφ. Κατηγορία
12,00%
102,32
Νέος κλάδος ανεργίας-ΟΑΕΔ

10,00ΑΠΟ
ΕΩΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΕΙΔ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ
320,78€
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
320,78€
423,10€


7ο ΕΩΣ 9ο ΕΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - 3η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (1010,86)ΠΟΣΟΣΤΟ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ
Κλάδος κύριας σύνταξης
20,00%
202,17


ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΣΦΟΡΑ
Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης
6,00%
60,65
Προαιρετική υπαγωγή
12,00%
83,20
Κλάδος Εφάπαξ παροχών
4,00%
40,43
2η Ασφ. Κατηγορία
12,00%
102,32
Κλάδος Υγείας Τεχνικών
6,45%
65,20
3η Ασφ. Κατηγορία
12,00%
121,30
Νέος κλάδος ανεργίας-ΟΑΕΔ

10,00ΑΠΟ
ΕΩΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΕΙΔ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ
378,46€
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
378,46€
499.76€10ο ΕΩΣ 12ο ΕΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - 4η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (1168,60)
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ
Κλάδος κύριας σύνταξης
20,00%
233,72


ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΣΦΟΡΑ
Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης
6,00%
70,12
1η Ασφ. Κατηγορία
12,00%
83,20
Κλάδος Εφάπαξ παροχών
4,00%
46,74
2η Ασφ. Κατηγορία
12,00%
102,32
Κλάδος Υγείας Τεχνικών
6,45%
75,37
3η Ασφ. Κατηγορία
12,00%
121,30
Νέος κλάδος ανεργίας-ΟΑΕΔ

10,00
4η Ασφ. Κατηγορία
12,00%
140,23ΑΠΟ
ΕΩΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΕΙΔ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ
435,95€
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
519,16€
576,19€13ο ΕΩΣ 15ο ΕΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - 5η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (1319,65)ΠΟΣΟΣΤΟ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ
Κλάδος κύριας σύνταξης
20,00%
263,93


ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΣΦΟΡΑ
Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης
6,00%
79,18
2η Ασφ. Κατηγορία
12,00%
102,32
Κλάδος Εφάπαξ παροχών
4,00%
52,79
3η Ασφ. Κατηγορία
12,00%
121,30
Κλάδος Υγείας Τεχνικών
6,45%
85,12
4η Ασφ. Κατηγορία
12,00%
140,23
Νέος κλάδος ανεργίας-ΟΑΕΔ

10,00
5η Ασφ. Κατηγορία
12,00%
158,36ΑΠΟ
ΕΩΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΕΙΔ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ
491,01€
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
593,33€
649,37€


16ο ΕΩΣ 18ο ΕΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - 6η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (1435,66)ΠΟΣΟΣΤΟ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ
Κλάδος κύριας σύνταξης
20,00%
287,13


ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΣΦΟΡΑ
Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης
6,00%
86,14
3η Ασφ. Κατηγορία
12,00%
121,30
Κλάδος Εφάπαξ παροχών
4,00%
57,43
4η Ασφ. Κατηγορία
12,00%
140,23
Κλάδος Υγείας Τεχνικών
6,45%
92,60
5η Ασφ. Κατηγορία
12,00%
158,36
Νέος κλάδος ανεργίας-ΟΑΕΔ

10,00
6η Ασφ. Κατηγορία
12,00%
172,28ΑΠΟ
ΕΩΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΕΙΔ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ
533,30€
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
654,60€
705,58€19ο ΕΩΣ 21ο ΕΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - 7η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (1547,81)ΠΟΣΟΣΤΟ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ
Κλάδος κύριας σύνταξης
20,00%
309,56


ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΣΦΟΡΑ
Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης
6,00%
92,87
4η Ασφ. Κατηγορία
12,00%
140,23
Κλάδος Εφάπαξ παροχών
4,00%
61,91
5η Ασφ. Κατηγορία
12,00%
158,36
Κλάδος Υγείας Τεχνικών
6,45%
99,83
6η Ασφ. Κατηγορία
12,00%
172,28
Νέος κλάδος ανεργίας-ΟΑΕΔ

10,00
7η Ασφ. Κατηγορία
12,00%
185,74ΑΠΟ
ΕΩΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΕΙΔ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ
574,18€
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
714,41€
759,91€

22ο ΕΩΣ 24ο ΕΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - 8η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (1659,99)ΠΟΣΟΣΤΟ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ
Κλάδος κύριας σύνταξης
20,00%
332,00


ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΣΦΟΡΑ
Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης
6,00%
99,60
5η Ασφ. Κατηγορία
12,00%
158,36
Κλάδος Εφάπαξ παροχών
4,00%
66,40
6η Ασφ. Κατηγορία
12,00%
172,28
Κλάδος Υγείας Τεχνικών
6,45%
107,07
7η Ασφ. Κατηγορία
12,00%
185,74
Νέος κλάδος ανεργίας-ΟΑΕΔ

10,00
8η Ασφ. Κατηγορία
12,00%
199,20ΑΠΟ
ΕΩΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΕΙΔ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ
615,07€
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
773,42€
814,27€


25ο ΕΩΣ 27ο ΕΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - 9η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (1772,15)ΠΟΣΟΣΤΟ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ
Κλάδος κύριας σύνταξης
20,00%
354,43


ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΣΦΟΡΑ
Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης
6,00%
106,33
6η Ασφ. Κατηγορία
12,00%
172,28
Κλάδος Εφάπαξ παροχών
4,00%
70,89
7η Ασφ. Κατηγορία
12,00%
185,74
Κλάδος Υγείας Τεχνικών
6,45%
114,30
8η Ασφ. Κατηγορία
12,00%
199,20
Νέος κλάδος ανεργίας-ΟΑΕΔ

10,00
9η Ασφ. Κατηγορία
12,00%
212,66ΑΠΟ
ΕΩΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΕΙΔ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ
655,95€
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
828,23€
868,61€28ο ΕΩΣ 30ο ΕΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - 10η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (1884,34)ΠΟΣΟΣΤΟ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ
Κλάδος κύριας σύνταξης
20,00%
376,87


ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΣΦΟΡΑ
Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης
6,00%
113,06
7η Ασφ. Κατηγορία
12,00%
185,74
Κλάδος Εφάπαξ παροχών
4,00%
75,37
8η Ασφ. Κατηγορία
12,00%
199,20
Κλάδος Υγείας Τεχνικών
6,45%
121,54
9η Ασφ. Κατηγορία
12,00%
212,66
Νέος κλάδος ανεργίας-ΟΑΕΔ

10,00
10η Ασφ. Κατηγορία
12,00%
226,12ΑΠΟ
ΕΩΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΕΙΔ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ
696,84€
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
882,58€
922,96€


31ο ΕΩΣ 33ο ΕΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - 11η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (1996,51)ΠΟΣΟΣΤΟ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ
Κλάδος κύριας σύνταξης
20,00%
399,30


ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΣΦΟΡΑ
Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης
6,00%
119,79
8η Ασφ. Κατηγορία
12,00%
199,20
Κλάδος Εφάπαξ παροχών
4,00%
79,86
9η Ασφ. Κατηγορία
12,00%
212,66
Κλάδος Υγείας Τεχνικών
6,45%
128,77
10η Ασφ. Κατηγορία
12,00%
226,12
Νέος κλάδος ανεργίας-ΟΑΕΔ

10,00
11η Ασφ. Κατηγορία
12,00%
239,58ΑΠΟ
ΕΩΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΕΙΔ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ
737,73€
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
936,93€
977,31€


34ο ΕΩΣ 36ο ΕΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - 12η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (2018,67)ΠΟΣΟΣΤΟ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ
Κλάδος κύριας σύνταξης
20,00%
421,73


ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΣΦΟΡΑ
Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης
6,00%
126,52
9η Ασφ. Κατηγορία
12,00%
212,66
Κλάδος Εφάπαξ παροχών
4,00%
84,35
10η Ασφ. Κατηγορία
12,00%
226,12
Κλάδος Υγείας Τεχνικών
6,45%
130,20
11η Ασφ. Κατηγορία
12,00%
239,58
Νέος κλάδος ανεργίας-ΟΑΕΔ

10,00
12η Ασφ. Κατηγορία
12,00%
242,24ΑΠΟ
ΕΩΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΕΙΔ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ
772,81€
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
985,46€
1015,05€


37ο ΕΩΣ 39ο ΕΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - 13η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (2220,85)ΠΟΣΟΣΤΟ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ
Κλάδος κύριας σύνταξης
20,00%
444,17


ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΣΦΟΡΑ
Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης
6,00%
133,25
10η Ασφ. Κατηγορία
12,00%
226,12
Κλάδος Εφάπαξ παροχών
4,00%
88,83
11η Ασφ. Κατηγορία
12,00%
239,58
Κλάδος Υγείας Τεχνικών
6,45%
143,24
12η Ασφ. Κατηγορία
12,00%
242,24
Νέος κλάδος ανεργίας-ΟΑΕΔ

10,00
13η Ασφ. Κατηγορία
12,00%
266,50ΑΠΟ
ΕΩΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΕΙΔ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ
819,50€
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
1045,62€
1086,00€

ΑΝΩ ΤΩΝ 39 ΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - 14η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (2333,02)ΠΟΣΟΣΤΟ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ
Κλάδος κύριας σύνταξης
20,00%
466,60


ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΣΦΟΡΑ
Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης
6,00%
139,98
11η Ασφ. Κατηγορία
12,00%
239,58
Κλάδος Εφάπαξ παροχών
4,00%
93,32
12η Ασφ. Κατηγορία
12,00%
242,24
Κλάδος Υγείας Τεχνικών
6,45%
150,48
13η Ασφ. Κατηγορία
12,00%
266,50
Νέος κλάδος ανεργίας-ΟΑΕΔ

10,00
14η Ασφ. Κατηγορία
12,00%
279,96ΑΠΟ
ΕΩΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΕΙΔ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ
860,39€
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
1099,97€
1140,35€

Β. ΠΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
ΠΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ (ΜΕΧΡΙ 31/12/1993)ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΙΣΦΟΡΑ
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ
Κλάδος κύριας σύνταξης
22,00%
152.54


ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΣΦΟΡΑ
Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης
6,60%
45,76

14,00% 97.07
Κλάδος Εφάπαξ παροχών
4,40%
30,51
Κλάδος Υγείας Τεχνικών
7.10%
49,23
Νέος κλάδος ανεργίας-ΟΑΕΔ

10,00
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΕΙΔ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ
288,03
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
385,10