Τετάρτη 25 Μαΐου 2016

2016-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Σ.Φ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Π.Θ.

1) Π.Κ.Σ.                   152  (3 έδρες)

2) ΔΑΠ-ΝΔΦΚ         139  (3 έδρες)

3) ΑΡ.ΑΓ.Ε. ΕΑΑΚ   126  (3 έδρες)

4) Α.Φ.Π.                   18   (0 έδρες)

5) Bloco                     12   (0 έδρες)

6) ΑΡΔΙΝ                     6   (0 έδρες)

ΛΕΥΚΑ 17
ΑΚΥΡΑ 19

ΚΑΛΠΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ:

ΑΡ.ΑΓ.Ε. ΕΑΑΚ   95
Π.Κ.Σ.   71
ΔΑΠ-ΝΔΦΚ   47
Α.Φ.Π.   15
Bloco   10
ΑΡΔΙΝ   6
ΛΕΥΚΑ   10
ΑΚΥΡΑ   12

ΚΑΛΠΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ:

ΔΑΠ-ΝΔΦΚ   92
Π.Κ.Σ.   81
ΑΡ.ΑΓ.Ε. ΕΑΑΚ   31
Α.Φ.Π.   3
Bloco   2
ΑΡΔΙΝ   0
ΛΕΥΚΑ   7
ΑΚΥΡΑ   7