Σάββατο 2 Ιανουαρίου 2016

η εκδήλωση για το κράτος σε βίντεο

https://www.youtube.com/watch?v=Kjm0YZF_FHo

η εκδήλωση για το κράτος που διοργάνωσε το σχήμα μας στη σχολή στις 18/12/15