Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2014

Γενική Συνέλευση του ΣΦ Ηλ/Μηχ, Τετάρτη 8 Οκτώβρη

Γενική Συνέλευση του ΣΦ Ηλ/Μηχ
Τετάρτη 8 Οκτώβρη
13:00, αιθουσα Α5 ηλεκτρολόγων

Θεματολογία:
-Διαγραφές φοιτητών
-Οργανισμός ιδρύματος

-Εξελίξεις στα επαγγελματικά δικαιώματα των μηχανικών
- Ζητήματα που προκύπτουν στις σχολές (σίτιση, συγγράμματα, εστίες, μέριμνα κλπ)
-ό,τι άλλο προκύψει